มากุโร่ ซึเคดง

Share this video:
มากุโร่ ซึเคดง
มากุโร่ ซึเคดง
00
เมนูที่นำเสนอวันนี้ Channel J ขอบอกเลยว่ามีความน้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ทำไม่ยากด้วยแหละ นั่นก็คือเมนู มากุโร่ ซึเคดง เราไปดูส่วนประกอบกันเลยค่า ส่วนประกอบ ปลาทูน่า 100 กรัม โชยุ 1 ช้อนโต๊ะ ผงดาชิละลายน้ำ 1 ช้อนโต๊ะ มิริน 1 ช้อนโต๊ะ น้ำทันงา ½ ช้อนโต๊ะ มันยามะอิโมะ 80 กรัม วาซาบิ ต้นหอม ใบโอบะ งาขาว ข้าวสุก

Show more

Video author:
มากุโร่ ซึเคดง
channelj-adm
49 videos
1 comments
Likesมากุโร่ ซึเคดง(1)Dislikesมากุโร่ ซึเคดง(0)